Internetipoe eeskirjad

Kaupade ostu-müügi eeskirjad internetipoes "harmonylife.ee".                                                                         

1. Käesolevad ostu-müügi eeskirjad (edaspidi tekstis "eeskirjad"), kui nendega nõustub ostja (eelnevalt eeskirjadega tutvudes ja märkides väide juures "Tutvusin " harmonylife.ee " tingimustega ja olen nendega nõus") linnukese,  on pooltele siduv dokument, milles on sätestatud ostja ja müüja õigused ja kohustused, kaupade ostu ja nende eest maksmise tingimused, kaupade tarne ja tagastamise kord, poolte vastutus ja teised kaupade ostu-müügiga "harmonylife.ee" internetipoes seotud tingimused.

2. Osta internetipoes Harmonylife.ee saab kahel viisil:

2.1. registreerudes sellel saidil, sisestades kasutajanime ja parooli;

2.2. Registreerudes sellel saidil.

3. Ostjal, kauba tellimisel nii tingimuste 2.1. kui 2.2. punktis sätestatud korras, vastavatel Müüja märgitud infoväljadel tuleb märkida tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tema isikuandmed: nimi, kohaletoimetamise aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

4. Ostja, kinnitades need tingimused, nõustub, et 3.punktis märgitud tema isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste müügil internetipoes harmonylife.ee, Müüja töö analüüsiks ja otseturunduse eesmärgil.

5. Ostja nõustub, et tema isikuandmeid töödeldakse kaupu ja teenuseid müüva Müüja internetipoes müügieesmärkidel, samuti nõustub, et tema e-posti aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.

6. Ostja, kes ei taha, et tema e-postiaadress või telefoninumber töödeldakse otseturunduse eesmärgiks, teatab Müüjale sellest, saates oma e-posti aadressilt vastav teade aadressile info@harmonylife.ee.

7. Müüja kinnitab, et ostja isiklikke andmeid töödeldakse ainult kaupade ja teenuste internetipoes harmonylife.ee, Müüja tulemuslikkuse analüüsiks ja otseturunduseks (välja arvatud juhtudel, kui Ostja Tingimuste  6.punktis sätestatud korras teatab, et ei soovi oma isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärkidel). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, va. Müüja partneritele, kes tagavad kaupade tarnet või teisi, Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele võib avaldada üksnes ELi seadusandluses sätestatud korras.

8. Ostjal on õigus osta kaupu veebilehel harmonylife.lt kooskõlas käesolevate Tingimustega.

9. Ostjal on õigus keelduda Harmonylife.ee internetipoega sõlmitud kauba ostu-müügi lepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-mailiga, märkides soovitud tagastavat kaupa ja tellimusnumbri) hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmisest, välja arvatud, kui leping on sõlmitud:

9.1. kosmeetika- ja parfümeeria- ja hügieenitoodete müügiks;

10. Tingimuste 9.punktis sätestatud õigused ostja võib realiseerida üksnes sel juhul, kui toode ei ole vigastatud ja sisuliselt ei ole muutunud selle välimus, samuti seda ei ole kasutatud.

11. Kui on muutunud Ostja registreerimisvormis märgitud andmed, Ostja on kohustatud viivitamatult neid taastama.

12. Ostja kasutades "harmonylife.ee" internetipoe teenuseid, on kohustatud täitma neid Eeskirju ja muid tingimusi, mis on selgelt märgitud internetipoes, samuti mitte rikkuda riigi õigusakte.

13. Müüja kohustab käesolevates Eeskirjades ja vastavalt internetipoes sätestatud tingimustele andma Ostjale võimaluse kasutada internetipoes "harmonylife.ee" osutatavaid teenuseid.

14. Müüja kohustub austama Ostja õigust tema isikuandmete puutumatusele, ehk Ostja esitatud isikuandmeid töödelda ainult Eeskirjade 3., 4., 5., 6. ja 7. punkti s ja riiklikes õigusaktides sätestatud korras.

15. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile.

16. Kui ostja realiseerib Eeskirjade 9. Punktis ettenähtud õigused ja kehtivad Eeskirjade 10.punktis  sätestatud tingimused, Müüja kohustub Ostjale tagastama makstud raha kümne (14) tööpäeva jooksul, mida arvestatakse tagastatud kauba vastuvõtmise päevast.

17. Firma administratsioonil ilma eelneva hoiatuseta on õigus muuta toodete kirjeldust, samuti hallata, kustutada kommentaare.

 

 

Kui kauba ostmise, kohaletoimetamise või maksmisega on tekkinud takistusi, pöörduge palun viivitamatult klienditeeninduse poole telefonil: 869870707 või e-posti teel: info@harmonylife.ee Tagame tekkinud probleemi lahendamise mõlemapoolsel kokkuleppel. Kui erimeelsust lahendada ei õnnestunud, võite selle lahendamiseks kasutada ODR platvormi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Loading...